Ngipholise (Heal Me) Lyrics by S’fiso Ncwane

Bangihlukumezile, Baba ngipholise (They abused me, Father heal me)

Related Posts
1 of 951

(Sung in Zulu)

Nkosi ngilimele, Ngipholise (Lord I am hurt, heal me)

Refrain:
Ngipholise, Ngipholise (Heal me, heal me)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
(Repeat)

Baba ngidinga wen’uzongpholisa (Father I need You to heal me)
Oh ngilimele enhliziyweni (My heart is wounded/broken)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Ubuhlungu obungaka, ngipholise (I’m in so much pain, heal me)
Ngipholise, ngipholise lamanxeba (Heal me, heal me, Heal my wounds)

Noma kubuhlungu nkosi yami (Even if it hurts, my Lord)
Inhliziyo yam’ iyaqaqamba (My heart aches constantly)
Ngiph’ isibindi Baba (wam’) (Give me strength father)
Ukuthi ng’kwazi ukuthethelela (So I can be able to forgive)
(Repeat)

Jehova Elohim, Jehova Shalom
Mpholisi wamanxeba (The Healer of wounds)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Wena wedwa ulithemba lami (You are my only hope)
Uzongisul’ izinyembezi (You will wipe away my tears)
ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)

(Refrain)

InterServer Web Hosting and VPS

Jehova we’ntandane, ngikhala kuwe (God of orphans, I cry unto you)
Ngikhala kuwe (I cry unto you) x2
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Baba ngipholise, ngilimele bo (Heal me lord, I am hurt)
Ngilinyazwe ngabantu, ebengibathembile (I’ve been hurt by those I trust)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)

(Refrain)

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (I’ve been hurt by those I trust)
Bangihlukumezile, Baba ngipholise (They abused me, Father heal me)
Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds)
Ngilimazwe ngabantu engibathandayo (I’ve been hurt by those I love)

(Refrain)

Woza uzongipholisa nkosi (Come and heal me)
Ngipholise, ngipholise (Heal me, heal me)
Ngipholise, Ngipholise la manxeba (Heal my wounds)
(Repeat)

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (I’ve been hurt by Those I trust)

(Refrain)

- Adverts -