Iyin ~ Sola Allyson :: Full Lyrics

Call: Eni ba mo’nu ro, lo le mo ope da
Eni ba ni arojinle a saa ma dupe
Emi mo’nu ro, mo ya wa dupe
Olorun ti a ko le da duro, mo gbe oga o

All: Olorun ti a ko le da duro, mo gbe oga o(2x)

Call:Olorun ti a ko le mu lowo dani
Mo gbe o ga o
Too ba loya ta lole da o duro
Eto inu re lo wa, eto owo re lowa
Mo gbe o ga

All: Olorun ti a ko le da duro, mo gbe oga o(2x)

Call: Kabiyesi, kabiyesi re baba agba
Kabiyesi, kabiyesi re, oba awon oba

Check Also:
Pamuregeji - Florocka ft. Sunkey Lyrics

All: Kabiyesi, kabiyesi re baba agba
Kabiyesi, kabiyesi re, oba awon oba

Call: Kabiyesi re o, baba agba
Oba to joko lori ite o, maa sola re lo Oluwa

All: Kabiyesi, kabiyesi re baba agba
Kabiyesi, kabiyesi re, oba awon oba

Call:O fi imole s’aso bora
Oba to f’imole s’aso bora
Ori obiri aye lo joko si,
imole lo fi s’aso bora
Oba to f’imole s’aso bora

All: O f’imole s’aso bora (4x)

Call: Kabiyesi re Oluwa
Emi mi n bu ola fun o nigba gbogbo oba mi
Ni gbogbo aye ko seni to dabi re, Oluwa
Iwo to n joko sinu awon orun, Oluwa

Check Also:
I Give Thanks (Modupe) Lyrics - Just Davies

All: O f’imole s’aso bora (4x)

Call: Oluwa mo gbe o ga (2x)
Awon orun n ba mi yin o o pe o se (2x)

All: Oluwa mo gbe o ga (2x)
Awon orun n ba mi yin o o pe o se (2x)

Call: Oluwa mo gbe o ga (2x)
Gbogbo ise re n ba mi yin o o pe o se
Mo da ohun mi po mo gbogbo ise re,
Mo so bee o seun

All: Oluwa mo gbe o ga (2x)
Awon orun n ba mi yin o o pe o se (2x)

Check Also:
Show Me Your Face Lyrics by Worship Addicts

Call: Ayin o oba mimo
A yin o oloore wa
A yin o, olugbala
Iwo lo n s’agbara wa

All: Ayin o oba mimo
A yin o oloore wa
A yin o, olugbala
Iwo lo n s’agbara wa

Call: Ayin o oba mimo
Ebo ope wa ree o
Lat’ogbun okan wa wa ni
Wa gba a Oluwa Olorun

All: Ayin o oba mimo
A yin o oloore wa
A yin o, olugbala
Iwo lo n s’agbara wa

Call: Iwo ni mo wa gbe ga
Iwo ni mo wa f’iyin fun
Olorun mi to n gbe nibi giga
Iwo ni mo wa gbe ga

Check Also:
Oluwa Ese Revamp by Johnny Praise ~ lyrics

All:Iwo ni mo wa gbe ga
Iwo ni mo wa f’iyin fun
Olorun mi to n gbe nibi giga
Iwo ni mo wa gbe ga

Call: Iwo ni mo wa gbe ga o
Oba to r’ojo aanu s’ori iseda mi, Oluwa
Olorun mi to n gbe nibi giga
Iwo ni mo wa gbe ga

All: Iwo ni mo wa gbe ga
Iwo ni mo wa f’iyin fun
Olorun mi to n gbe nibi giga
Iwo ni mo wa gbe ga

Call: Alpha, Omega(2x)
Iwo ni mo f’iyin fun o, baba(2x)

All: Alpha, Omega(2x)

Check Also:
JOYOUS 4 - HOLY GROUND LYRICS By Margaret Motsage

Call: Iwo ni mo f’iyin fun o, baba(2x)
Oba to mo ibere, iwo ni Alpha,
Oba to mo opin, iwo ni Omega
Iwo ni mo f’iyin fun o, baba
Iyin re o ni tan lenu mi titi aye mi, Oluwa

All: Alpha, Omega(2x)
Iwo ni mo f’iyin fun o, baba(2x)

Call: Oloore ofe, eleruniyin
Olorun agbaye o, mo gbe o ga

All: Oloore ofe, eleruniyin
Olorun agbaye o, mo gbe o ga

Call: Oloore ofe, eleruniyin
Unexplainable, indescribable
Unsearchable, incredible
Mo gbe o ga

All: Oloore ofe, eleruniyin
Olorun agbaye o, mo gbe o ga

Check Also:
The Blood [Lyrics] - Bredjo

Call: Iyin ye Olorun wa, Oba to n gbo adura(2x)

All: Iyin ye Olorun wa, Oba to n gbo adura (2x)

Call: Iyin ye o o, Olorun wa
Oba to n fi aanu gbadua
Bi o ba se ‘wo too wa leyin mi, nibo lemi o ba wa
Mi i ba ti b’aye lo
Oba to n gba adura

All: Iyin ye Olorun wa, oba to n gbo adura(2x)

Call: O ti n s’ise re bo, iwo yoo se lasepe o
O ti n s’ise re bo, iwo yoo se lasepe

All: O ti n s’ise re bo, iwo yoo se lasepe
O ti n s’ise re bo laye wa, iwo yoo se lasepe

Check Also:
GOD BE PRAISED - JOYOUS 9 LYRICS By JC Choir (Special conductor -Thobekile Masinga)

Call: O ti n f’aanu gba mi bo Oluwa
Iwo yoo gba mi tan o, agbanilagbatan ni o o
O ti n f’aanu gba mi bo Oluwa
Iwo yoo gba mi tan o, Agbanilagbatan ni o o
O ti n f’aanu yo mi bo o, oba to mu mi de’bi
Iwo yo se lasepe

All: O ti n s’ise re bo, iwo yoo se lasepe
O ti n s’ise re bo laye wa, iwo yoo se lasepe

Call: Gb’adura mi goke, baba, gb’adura mi goke
All: Oba afesejin (3x)
Gb’adura mi goke

- Adverts -